Organizatorzy:

IDES
Alliance Francaise
Patronat honorowy:
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

Urząd Miasta Łodzi
Patronat:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Klub500 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Lodz Center of Opportunities

Patronat Medialny:

Puls Biznesu HRtrendy


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XX Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Dnia 10 luty 2020 odbyło się spotkanie Klubu HR. Tematem głównym był wykład Eksperta, Pani Doroty Wójtowicz, pt. „Na jakiej podstawie myślisz, że wynagradzasz swoich pracowników właściwie?” Wykład został poprzedzony wystąpieniem Pani Wirginii Gostomczyk, Prezes Zarządu IDES.

Było Nam niezmiernie miło wymienić się cennymi doświadczeniami i zdobyć ciekawe informacje.

Dziękujemy za liczne przybycie.

Do zobaczenia na kolejnych edycjach!

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu

Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XIX Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Dnia 20 maja 2015 spotkaliśmy się na ostatnim, przedwakacyjnym spotkaniu Klubu HR. Tematem głównym był wykład Eksperta, Pani Pauliny Pazio, pt. "Realizacja programów rozwojowych – perspektywa HR i uczestników". Wykład został poprzedzony wystąpieniem Pani Wirginii Gostomczyk Urbańskiej, Prezes Zarządu IDES, który wprowadziła zebranych Uczestników Klubu w niuanse znanych utalentowanych, takich jak Leonardo Da Vinci, Henry Ford, Fryderych Chopin czy Albert Einstein.

Pani Paulina Pazio wskazywała podczas prezentacji, że rozwój talentu czy potencjału to systematyczny proces rozwijający indywidualne kompetencje pracowników, wspierany przez możliwości organizacyjne w celu budowania stałej wartości dla wszystkich interesariuszy, a także na talent składa się:

• zaangażowanie - pasja, motywacja, zainteresowanie

• kompetencja - wiedza, umiejętności, doświadczenie

• wkład- wpływ, wyróżnianie się, odpowiadanie na potrzeby firmy.

Po części oficjalnej Goście zostali zaproszeni na koktajl.

Na kolejne spotkanie zapraszamy po wakacjach.

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu

Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XVIII Klub HR

23 października 2014 spotkaliśmy się w Alliance Française na kolejnym Klubie HR. Zaproszonym Gościem była firma Sii, którą reprezentowała Pani Joanna Kucharska, Dyrektor HR oraz Pan Maciej Topczewski, Dyrektor Biura w Łodzi. Tematem, przy którym spędziliśmy czas było: "IT w służbie HR - czyli jak nie zostać w tyle?"

Pani Joanna Kucharska zdradziła zgromadzonym Klubowiczom w jaki sposób tworzyła wewnętrzną, elektroniczną bazę kandydatów. Pani Joanna przy jej tworzeniu musiała myśleć o specyfice swojej branży i zapewnieniu potrzeb związanych z rozproszoną strukturą oddziałów, wymaganiami klientów wewnętrznych, łatwości w użytkowaniu bazy oraz wyszukiwaniu i dopasowaniu do projektów potencjalnych kandydatów. Konkluzją dla prezentacji były cztery rady na co zwracać przy wdrażaniu nowych systemów czy aplikacji dla działów personalnych. Są to: wysokie zaangażowanie w projekt, dokładna analiza potrzeb, duża ilość testów adaptacyjnych, oddelegowanie osoby z działu HR do zespołu projektowego.

Po prezentacji, Prezes IDES Wirginia Gostomczyk Urbańska zaprosiła zgromadzonych Gości na koktajl.

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Klubu HR.
Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XVII Klub HR

„Pelion wellness program - pomożemy ci zadbać o siebie, czyli zdrowe odżywianie, aktywność sportowa, work life balance„ pod takim tematem przebiegło spotkanie Klubu HR w środę 11 czerwca 2014. Ekspertem w tym miesiącu był Pelion, a prezentacje poprowadziły: Wirginia Gostomczyk Urbańska, Prezes IDES, Jadwiga Hałaczkiewicz, Dyrektor ds. Zarządzania Personelem oraz Małgorzata Głydziak, Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, Pelion S.A.

Spotkanie poruszało coraz bardziej aktualny temat szeroko pojętego wellness: zdrowego odżywania, zdrowego trybu życia oraz zachowania balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Pelion jako jedna z niewielu organizacji na rynku wprowadził w czerwcu 2013 program pomagający dbać o zdrowie swoich pracowników. Główne założenia programu to: zmiana niezdrowych nawyków żywieniowych pracowników, zwiększenie zaangażowania oraz bycie atrakcyjnym pracodawcą. Ma się to przejawiać w zwiększeniu aktywności sportowej u pracowników, zdrowym odżywianiu się i dbaniu o siebie oraz w zachowaniu wspomnianej już równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Przedmiotem prezentacji były również podjęte przez Pelion akcje wewnątrz- oraz zewnątrz firmowe oraz efektywna komunikacja całego programu wellness dla pracowników.

Po spotkaniu Wirginia Gostomczyk Urbańska zaprosiła zgromadzonych Gości na koktajl.
Na kolejne spotkanie Klubu zapraszamy po wakacjach.
Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XVI Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

29 października 2013 odbyło się XVI spotkanie Klubu HR, a tym samym rozpoczęty został już czwarty sezon Klubu.

Klubowicze usłyszeli słowo wstępu od Dyrektora Alliance Francaise Marca Boudin, który przywitał Uczestników Klubu oraz opowiedział o bieżącej działalności Alliance w Łodzi oraz od Prezes IDES Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej rekomendującej nowoczesny system służący do oceny pracowników IDDEAL.

Inauguracyjny temat brzmiał „Jak zachować spójność systemu ocen okresowych pracowników w produkcyjnej firmie o zasięgu globalnym? Codzienne wyzwania i szanse na przykładzie Amcor” i poprowadził go Pan Bartłomiej Cyganek, Dyrektor Personalny Amcor.

Zagadnienia poruszane podczas prezentacji to:
1. Definicje systemu ocen
2. Ewaluacja
3. Spotkanie oceniające i feedback
4. Teoria motywacji Herzberga
5. Kalibracja oceny pracowniczej
6. Spójność oceny pracowniczej i jej utrzymanie
7. Benefity wynikające ze spójności oceny

Po wystąpieniu, wszyscy Goście udali się na koktajl.
Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu
Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XV Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Dnia 06 czerwca 2013 odbyło się w siedzibie Alliance Francaise w Manufakturze XV spotkanie Klubu HR, pod tytułem „Wypowiedzenia umów o pracę i odwołania od wypowiedzeń umów o pracę ” prowadzone przez Panią Mecenas Alicję Bień.

Spotkanie to wieńczyło trzeci sezon Klubu HR.

Temat wystąpienia został wybrany przez Uczestników Klubu w ankietach ewaluacyjnych, którzy to wskazywali na zapotrzebowanie poruszenia tematu z „twardej” części HR.
Pani Mecenas opowiadała Klubowiczom o:

• Rozwiązaniach umowy o pracę za wypowiedzeniem;
• Wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony;
• Redukcji zatrudnienia jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę;
• Wpływie odwołania członka zarządu na umowę o pracę;
• Obowiązku konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę ze związkami zawodowymi;
• Obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę a choroba pracownika;
• Nieusprawiedliwionej odmowie przyjęcia przez pracownika pisma wypowiadającego umowę o pracę a kwestia skuteczności pouczenia o prawie do odwołania;
• Odmowie przyjęcia wypowiedzenia;
• Wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę w formie ustnej;
• Rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas określony;
• Rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na okres próbny;
• Rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia;
• Warunkach dla rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
• Rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;
• Uprawnieniach pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę;

Po ożywionej dyskusji i losowaniu nagród, Klubowicze udali się na koktajl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu HR.

Zespół IDES Consultants Polska


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XIV Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Za nami kolejne spotkanie Uczestników Klubu HR, które odbyło się w Alliance Francaise w Manufakturze w dniu 21.03.2013.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania Gości przez Panią Wirginię Gostomczyk Urbańską,Prezes IDES Consultants Polska oraz od przedstawienia podsumowania minionego Klubu.

Następnie rozpoczęła się prezentacja dotycząca porad prawnych Pani Mecenas Alicji Bień . Pani Mecenas w swoim wystąpieniu poruszyła temat „Wypowiedzenia umowy o pracę i odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę”. To urozmaicenie Klubu wynikało z przeprowadzonej ankiety, która wskazywała na zapotrzebowanie na taką tematykę ze strony Klubowiczów

Tematem wiodącym prowadzonym przez Ekspertki z Citi Handlowy, Panią Agnieszkę Wysocką – Dyrektor Centrum Operacji Citi oraz Joannę Pszczółkowską – HR Generalist, było „Zarządzanie talentami w Citi”

Wystąpienie poruszało następujące kwestie:
• Definicja Talentu oraz zarządzania talentami;
• Odpowiedzialność managera w procesie zarządzania talentami w Citi;
• Kryteria identyfikacji i oceny Talentów w Citi;
• Proces identyfikacji Talentów;
• Rola managera w pracy z Talentem.

Prezentacja zakończyła się przedstawieniem przykładowego przeglądu mapy zarządzania talentami w Citi.

Po ożywionej dyskusji i losowaniu nagród, Klubowicze udali się na koktajl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu HR już niebawem.

Zespół IDES


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XIII Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Spotkanie Klubu HR rozpoczęło się od prezentacji prezes IDES Wirginii Gostomczyk Urbańskiej, , która to podsumowała ważne wydarzenia gospodarczo - polityczne, które gościły w 2012 roku oraz poprzedni, XII Klub HR.

Głównym tematem wieczoru było wystąpienie dotyczące „Dobrych praktyk w zarządzaniu personelem w czasach zmian”.Dwie Ekspertki - Pani Beata Galoch z firmy Rexam Home and Personal Care oraz Anna Soboń z firmy Adamed opowiadały o różnego rodzaju rozwiązaniach w zakresie HR w trudnych i zmiennych czasach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo wskazywały na elementy skutecznej komunikacji oraz na główne priorytety podczas wprowadzania zmiany, którymi są:

• Ocena pierwszej reakcji pracownika na zmianę
• Ocena wpływu zmiany na konkretnego pracownika
• Szczerość w stosunku do pracowników w zakresie celów zmiany i oczekiwaniach, które ma przynieść zmiana
• Pytanie pracowników o ich reakcje na planowaną zmianę


Wystąpienie obu Pań Ekspertek urozmaicił fakt wskazania na przykładowe narzędzia dla procesów HR oraz warsztat dotyczący mapowania procesu. Każdy z obecnych Klubowiczów w ramach pracy grupowej musiał opracować odpowiednią mapę procesu zamawiania dania w restauracji.

Po warsztacie, wszyscy Klubowicze udali się na koktajl i rozmowy w kuluarach. Zapraszamy wszystkich Klubowiczów na kolejne spotkanie już w Nowym Roku 2013.

Dodatkowo chcielibyśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świat Bożego Narodzenia i samych pomyślnych chwil w 2013 roku.

Zespół IDES Consultants Polska


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XII Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Dnia 04 października 2012 odbyło się w siedzibie Alliance Francaise w Manufakturze XII spotkanie Klubu HR, pod tytułem „Elektroniczna Optymalizacja Zarządzania Procesami HR ”, inaugurujące trzecią edycję tego wydarzenia dedykowanego branży HR.

Spotkanie Klubu HR rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora Alliance Francaise Marca Boudin, który przedstawił uczestnikom Klubu najbliższy harmonogram wydarzeń biznesowo – kulturalnych objętych jego patronatem.

Następnie Pan Andrzej Moszura przedstawił w sposób syntetyczny program Certyfikacji Managera, jego cele i główne założenia oraz zachęcił uczestników do przystępowania do certyfikacji.

W kolejnym punkcie Prezes IDES Wirginia Gostomczyk Urbańska podsumowała wyniki przedwakacyjnego spotkania Klubu HR oraz przedstawiła innowacyjną platformę elektroniczną IDEAL firmy IDES będącą narzędziem elektronicznej optymalizacji zarządzania procesami HR.

Prezentacja Manager Personalnej Philips Pani Małgorzaty Sujki dotyczyła elektronicznych rozwiązań zastosowanych w dziale personalnym, które to rozwiązania pozwoliły Philips na:

• umożliwienie pracownikom szybszego i efektywnego kontaktu z działem HR
• uzyskanie lepszego przepływu informacji dotyczącej zasobów ludzkich w całej strukturze organizacyjnej
• unifikację raportów całej grupy Philips
• osiągnięcie spójności dla procesów w organizacji na poziomie globalnym
• integrację narzędzi wykorzystywanych w strukturach HR na poziomie globalnym.

Pani Małgorzata klarownie i rzeczowo opowiedziała o wprowadzaniu optymalizacji do działu HR i unifikacji procesów na poziomie globalnym. Druga część prezentacji dotyczyła dostępów do elektronicznej platformy dla pracowników fizycznych i z jakimi ograniczeniami i wyzwaniami łączyło się wprowadzenie takiego rozwiązania. Po prezentacji nastał czas na dyskusję, losowanie nagrody oraz koktajl i na rozmowy nieoficjalne.

Kolejne spotkanie Klubu już w grudniu.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie,

Zespół IDES Consultants


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

XI Klub HR

27 czerwca 2012 na ostatnim w bieżącym półroczu spotkaniu Klubu HR, w którym uczestniczyły 34 osoby, Wirginia Gostomczyk-Urbańska Prezes Ides Consultants przywitała gości, przedstawiła ideę klubu, oraz Cykl Rozwoju Potencjału Personelu, na którego każdym etapie Ides Consultants może służyć doradztwem swoim partnerom .

Marc Boudin Dyrektor Alliance Française równoległego do Ides organizatora Klubu, zaprezentował możliwości mniej znanej działalności prowadzonej przez siebie instytucji - organizacji życia biznesowego na przykładzie International Business Symposium.

Jacek Sroczyński Dyrektor Zarządzający Ides podsumował X Klub HR pokazując statystyki wynikające z ankiet wypełnionych przez uczestników oraz film z ostatniego spotkania.

Główny spiker XI edycji Klubu Dariusz Lis, Dyrektor Transition Technologies podzielił się doświadczeniami na temat „Środowiska pracy a satysfakcji pracowników i budowania marki”.
Bardzo obrazowo ilustrując bogatą w zdjęcia prezentacją przedstawił wdrożoną w zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwie ideę urządzania biura funkcjonalnego i wspomagającego pracowników w ich kreatywnej pracy. Transition Technologies zaangażowało pracowników, już na etapie projektowania biura, biorąc pod uwagę ich potrzeby, pomysły często nietuzinkowe nie mniej mające podnieść zarówno atrakcyjność miejsca pracy jak i jego atmosferę twórczą. Dzięki temu powstała ciekawa, inspirująca przestrzeń, funkcjonalne pomieszczenia do pracy, a także miłe otoczenie w pomieszczeniach socjalnych pozwalające na regenerację i powrót do kreatywnych działań. Chociaż budżet przeznaczony na remont musiał zostać wyraźnie zwiększony, porzucono bowiem początkowy pomysł przestrzeni otwartej (open space) na rzecz pokoi, powstało miejsce dokładnie odpowiadające potrzebom i sposobowi pracy zespołu, łącznie z oddzieleniem rozmów telefonicznych od pracy twórczej. Luksus w postaci hamaków, palm, wysokiej jakości fototapet przedstawiających morze i plaże, foteli do masażu, huśtawek na tarasie, daje duże zadowolenie pracownikom i jest przedmiotem nieustającej oceny, czy inwestycja przekłada się i w jaki sposób na zwiększenie efektywności pracy.
W dyskusji moderowanej przez Jacka Sroczyńskiego żywo uczestniczyli przedstawiciele różnych branż m.in. Citi Bank Handlowy, Inwedo, Infosys, Nordea, Organika prezentując różne opinie na omawiany temat. Zdecydowana większość dyskutantów wyraziła chęć odwiedzin biura Transition Technologies.

Kolejne wystąpienie Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi Agnieszki Sińskiej o korzyściach dla pracodawców z inicjatywy „Młodzi w Łodzi, zakończyło cześć oficjalną, po której tradycyjnie już na spotkaniach klubu rozmowy toczyły się w trakcie koktajlu w mniejszych grupach.

Następne XII spotkanie Klubu HR we wrześniu.

Zapraszamy już po wakacjach.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

X Klub HR

17 kwietnia 2012 odbył się X jubileuszowy Klub HR. Miał on charakter moderowanej dyskusji okrągłego stołu, w której udział wzięli: Dyrektor Zarządzająca INFOSYS Agnieszka Jackowska-Durkacz, Dyrektor Personalna PHILIPS Ewa Latkowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich DALKIA Dariusz Zawisza, Prezes ŁSSE Tomasz Sadzyński i Dyrektor Ides Consultants Jacek Sroczyński. Ze strony Urzędu Miejskiego obecni byli: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Marek Cieślak i Dyrektor Biura Obsługi Inwestora Aleksandra Suszczewicz.

Podstawowe tematy poruszane podczas dyskusji obejmowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem kompetentnych pracowników oraz kosztami zatrudnienia.Odbyła się również promocja systemu IDEAL - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wynikiem dyskusji panelistów są następujące konkluzje:

 • Zmniejsza się potencjalna siła robocza w skutek postępującego procesu starzenia się społeczeństw i emigrację młodych talentów, co zagraża podmiotom gospodarczym zaczynającym się już dziś brakiem kadr.
 • Ponad 90% młodych ludzi nie ma wiedzy i nie rozumie specyfiki pracy w centrach usług biznesowych zaś do 90% kandydatów odpowiadających profilem, pracodawcy nie docierają ze swoją ofertą.
 • Kryterium znajomości języków obcych jest jednym z podstawowych czynników zatrudnienia. pozaeuropejskich.
 • Brak lub niewystarczające kompetencje miękkie, umiejętności praktyczne oraz kompetencje techniczne u absolwentów rozpoczynających karierę, stanowią kolejny problem w naborze kadr.
 • Zmniejszenie kosztów zatrudnienia realizowane poprzez przekwalifikowywanie personelu do wykonywania innych zadań u tego samego pracodawcy jest alternatywą do zwolnień.
 • W ocenie dyskutantów długoterminowe programy edukacyjne są pomocnym programem rozwojowym wiedzy i kompetencji.

Spośród licznego audytorium jubileuszowego spotkania Klubu HR, które stanowili jak zwykle managerowie i specjaliści działów HR oraz prezesi i dyrektorowie różnych przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Wiele osób zabierało głos, przez co dyskusja była wyjątkowo otwarta. Po części oficjalnej, żywiołowe rozmowy z panelistami oraz pomiędzy uczestnikami klubu toczyły się w bardziej zrelaksowanej atmosferze tradycyjnego już koktajlu klubu HR.

Kolejne spotkanie Klubu już w czerwcu!

Zapraszamy!

Poniżej fotorelacja ze spotkania.


Czytaj więcej


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

NOWOROCZNE SPOTKANIE KLUBU HR
„FLEXICURITY – najważniejsze aspekty dla pracodawcy w kontekście idei elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia”

19 stycznia, w siedzibie Alliance Française, już po raz 9 odbyło się spotkanie Klubu HR. Tematem przewodnim noworocznego spotkania było Flexicurity - idea elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom najistotniejszych dla pracodawców aspektów omawianej idei. Goście Klubu HR mogli dowiedzieć się o wiodących trendach w zatrudnieniu, związanych z zastosowaniem założeń modelu flexicurity:

 • Elastyczne i bezpieczne formy zatrudnienia oraz innowacyjna organizacja warunków pracy.
 • Skuteczna i aktywna polityka rynku pracy (ALMP).
 • Nieustanne kształcenie, służące aktualizacji umiejętności pracowników i wspierające wzrost produktywności przedsiębiorstw.
 • Nowoczesny system zabezpieczenia społecznego.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Prezes Zarządu IDES Wirginia Gostomczyk – Urbańska, która przedstawiła kluczowe zasady flexicurity. Następnie głos zabrała Monika Zakrzewska – ekspert z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, która szerzej omówiła działanie oraz zalety i wady idei.

W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą potrzebne są elastyczne działania zmieniające podejście do zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy w regionie łódzkim. PKPP Lewiatan aktualnie realizuje projekt "Idea flexicurity na czas kryzysu", stąd zaproszenie na Klub HR gościa z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, który w przystępny sposób wyjaśnił korzyści płynące ze stosowania modelu flexicurity zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracowników.

W trakcie prezentacji trwała ożywiona dyskusja z udziałem gości, poświęcona zaprezentowanemu tematowi. Nie zabrakło także licznych pytań do prelegenta.

Na spotkanie licznie przybyli specjaliści ds. personalnych, managerowie oraz właściciele firm.

Dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo. Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu HR już niebawem.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

8 grudnia spotkanie Klubu HR rozpoczęliśmy tematem:
„Potrzeby i wyzwania rekrutacyjne w branży BPO”

Przedświąteczne spotkanie Klubu HR odbyło się z udziałem firmy South Western Business Process Services Poland. South Western jest liderem wśród dostawców usług Business Process Outsourcing w Irlandii oraz w Polsce. Centra Operacyjne Firmy zlokalizowane są w Clonakilty (Irlandia) oraz w Łodzi (Polska), pracujące w trybie 24/7/365 obsługują klientów z całego świata. Wśród wielu zadowolonych klientów znajdują się organizacje i przedsiębiorstwa zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie:

 • Jaki profil pracowników jest poszukiwany przez branżę BPO;
 • Jakie wymagania dotyczące procesu rekrutacyjnego są stawiane przez branżę BPO (w tym czas jaki może lub musi być poświęcony na proces rekrutacyjny);
 • Jakie metody pozyskiwania pracowników stosuje branża BPO;
 • Jak wygląda proces wprowadzania pracownika do obsługi kontraktów;
 • Jak prowadzona jest kontrola jakości oraz ocena pracy;
 • Jak wygląda cykl życia pracownika branży BPO.

Dziękujemy uczestnikom i prowadzącemu za ciekawą dyskusję.

PROWADZĄCY:
Wiktor Doktór - Dyrektor Zarządzający - South Western Business Process Services Poland Sp. z o.o.
Aleksandra Królak - Project Manager - IDES Consultants Polska Sp. z o.o.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

27 października rozpoczęliśmy drugi sezon spotkań
Klubu HR wystąpieniem p.t.
„Wykorzystanie zasobów wewnętrznych do podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników na przykładzie projektu:
Regionalny Trener Produktowy w Sklepy Komfort S.A.”

Firma Sklepy Komfort S.A. poprzez rozbudowaną sieć handlową oferuje swoim klientom artykuły wyposażenia wnętrz. Istotę oferty stanowi sprzedaż towarów oparta na specjalistycznym doradztwie. Ten kluczowy dla organizacji element realizują pracownicy sklepów. To oni prowadzą rozmowy sprzedażowe z klientami, a co za tym idzie mają największy wpływ na wizerunek firmy. Dlatego też konieczne jest, aby ich wiedza oraz umiejętności były na najwyższym poziomie. Ta potrzeba jest fundamentem wdrożonego w firmie projektu Regionalny Trener Produktowy. Cele tego projektu są następujące:

 • Podnoszenie wiedzy o produktach wśród pracowników sklepów;
 • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmowy sprzedażowej opartej o doradztwo;
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń między pracownikami;
 • Stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju;
 • Stworzenie możliwości awansu;
 • Wzrost motywacji;
 • Wyłonienie grupy liderów i ekspertów będącej wsparciem w podejmowaniu decyzji handlowych

W trakcie prezentacji omówione zostały doświadczenia związane z przygotowaniem do wdrożenia projektu, doborem i kształceniem trenerów, trudnościami napotkanymi w trakcie realizacji oraz koniecznością wprowadzania korekt i zmian.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

16 maja odbyło się spotkanie
Klubu HR w wyjątkowej formie

Za nami już 6 spotkań Klubu HR, dlatego majowe spotkanie przewidzieliśmy w formie szkolenia, poprowadzonego przez Marka Szurawskiego – trenera, dziennikarza, specjalistę i praktyka w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka. Szkolenie dla Klubowiczów odbyło się 16.05.2011 r. w siedzibie Aliance Française na terenie Manufaktury.

„Nowoczesne metody pamięciowe w biznesie i zarządzaniu”

Kiedy dysponujesz większą wiedzą o biznesie, którym się zajmujesz,
czyli jeśli pamiętasz więcej -
więcej ludzi, faktów, szczegółów, nowych danych, również zobowiązań i obietnic - masz przewagę! Przewagę, której potrzebujesz.

Szkolenie poprowadził Pan Marek Szurawski, tłumacz, dziennikarz, z pasji żeglarz - marynista, specjalista i praktyk w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, którego było nam niezwykle miło gościć.
Dzięki zaprezentowanym technikom dowiedzieliśmy się, że mamy możliwości zdobywać nową wiedzę szybciej, przyjemniej, a co najważniejsze, że możemy ją skuteczniej przyswajać. Przećwiczyliśmy wybrane metody zapamiętywania: zakładki osobiste, zapamiętywanie ludzi, zapamiętywanie liczb.
Zmierzyliśmy możliwości naszej pamięci!


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

IDES i Fortum na szóstym spoktaniu
Klubu HR

Kolejne spotkanie Klubu HR odbyło się 18.04.2011 r. tradycyjnie w siedzibie Aliance Française na terenie Manufaktury. Spotkanie rozpocznie się tematem:

„Doskonalenie Wyników i Rozwój – budowa zaangażowania pracowników w grupie Fortum”

“Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.”

Albert Einstein

W codziennej pracy stajemy często przed dylematem, jak zaangażować pracowników w realizację strategii firmy. Ale czy zadajemy sobie pytanie jak uzyskać efekt win-win po obu stronach – jak zaplanować i wdrożyć spójnie działania, które pozwolą pracownikom rozwinąć skrzydła a firmie poprawiać wyniki i razem podążać w obranym kierunku ku kolejnej dekadzie? Wyniki i rozwój stanowią cel Fortum na następną dekadę! Aby to osiągnąć, musimy zmienić nasze postawy i dotychczasowe sposoby codziennej pracy.

Wdrażany – w całej organizacji Fortum, w tym także w Polsce – projekt Doskonalenie Wyników Pracy i Rozwój – pozwala nam wzmacniać spójną organizację, w której każde działanie podejmowane przez indywidualnego pracownika jest krokiem do osiągania ustalonych celów na przyszłość; w każdym zespole jesteśmy otwarci aby stawiać sobie wyzwania, wspierać się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, współtworzyć najlepsze rozwiązania i świętować wspólnie nasze sukcesy.

Kilka podstawowych wyzwań, które poprzez wdrażane działania chcemy rozwiązać:

 • Jak sprawić u pracownika by każdego dnia, poprzez wykonywana pracę, miał poczucie wpływu na realizację strategii firmy?
 • Jak dawać odpowiedzialność zamiast przydzielać zadania pracownikom?
 • Jak wykorzystać dynamikę grupy w zespołach funkcjonalnych?
 • Jak kształtować postawy pracowników, które będą sprzyjać efektywnemu wdrażaniu strategii firmy?
 • Jak zapewnić inspirujące środowisko pracy?

Koncentrujemy się na budowaniu współpracy i zaangażowania poprzez skupienie się na rozwijaniu sposobów zarządzania i kultury pracy, tym samym wspierając rozwój w Fortum.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Czachor Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich na Region Polski Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
Wirginia Gostomczyk - Urbańska Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o.

Na spotkanie licznie przybyli managerowie, dyrektorzy personalni, właściciele firm oraz pracownicy działów personalnych. Poniżej fotorelacja ze spotkania.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

IDES i Infosys na kolejnym spotkaniu
Klubu HR

Piąte spotkanie Klubu HR odbyło się 30.03.2011 r. tradycyjnie w siedzibie Aliance Française na terenie Manufaktury. Spotkanie rozpocznie się tematem:
„Budowanie wizerunku nowego pracodawcy na przykładzie Infosys BPO Poland”
Infosys Technologies jest firmą indyjską, założoną w 1981 roku. Przez 30 lat dynamicznego rozwoju firma stała się liderem w branży IT, globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego oraz outsourcingu. Obecnie zatrudnia 120 tys. pracowników, 60 narodowości w 30 krajach świata.

W październiku 2007 roku Infosys BPO Ltd. (Spółka należąca do Infosys Technologies) zakupił od holenderskiego Philipsa Europejskie Centrum Usług w Łodzi, które do czasu sprzedaży świadczyło usługi finansowo – księgowe oraz zakupowe dla firmy Philips w całej Europie.

W chwili sprzedaży Centrum zatrudniało młody i dynamiczny zespół około 800 pracowników, przed którymi stanęły nowe wyzwania.

Przede wszystkim zmiana pracodawcy z globalnej, rozpoznawanej na rynku międzynarodowym firmy na pracodawcę nieznanego na rynku polskim, niosła za sobą obawy co do planowanej przyszłości firmy i możliwości dalszego rozwoju kariery jej pracowników. Ponadto pracownicy mieli zacząć świadczyć usługi już nie tylko dla Philipsa (poprzednio jedynego klienta wewnętrznego), lecz także dla innych, nowych klientów zewnętrznych. Wiązało się to z wyzwaniami dotyczącymi potencjalnych zmian kompetencji, w tym znajomości języków obcych, a także zmian w sposobie pracy i codziennych relacjach z partnerami biznesowymi. Po trzecie zaistniała obawa przed potencjalną zmianą kultury organizacyjnej firmy, modelu zarządzania i komunikacji z hinduskimi współpracownikami, wypływającą z różnic kulturowych.
Zarząd firmy zdefiniował szereg potencjalnych ryzyk, powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które mogły znacząco wpłynąć na efektywne zarządzanie zmianą, a w konsekwencji spowodować destabilizację i obniżenie jakości usług świadczonych dla klienta. Należały do nich między innymi następujące obszary:

 • brak świadomości marki Infosys (firma nieznana na ryku polskim i europejskim);
 • ryzyko zwiększonej rotacji pracowników;
 • potencjalna utrata wiedzy i kompetencji;
 • utrudniona rekrutacja nowych pracowników;
 • niewłaściwa komunikacja z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym;
 • konkurencja zewnętrzna ze strony innych pracodawców.

Aby zapobiec potencjalnym ryzykom, powołano zespół, który opracował projekt związany z budowaniem wizerunku Infosys jako globalnej, wiarygodnej i rozpoznawalnej firmy o korzeniach indyjskich, z jednej strony nowoczesnej i rozwiniętej technologicznie, z drugiej posiadającej wieloletnie tradycje i szanującej wielokulturowość.
Celem projektu było zwiększenie świadomości marki Infosys wśród obecnych pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy oraz zbudowanie świadomości marki w otoczeniu biznesowym oraz wśród lokalnych partnerów firmy, aby:

 • wzmocnić lojalność obecnych pracowników oraz podnieść ich poziom identyfikacji z firmą, a w konsekwencji zapobiec rotacji pracowników;
 • zainteresować firmą potencjalnych nowych kandydatów do pracy;
 • ustanowić relacje z lokalnym otoczeniem (szkoły, urzędy, władze lokalne), zapewniające efektywną współpracę.

Odpowiednie i podjęte w odpowiednim czasie działania pomogły firmie z powodzeniem przejść trudny okres zmian. Obecnie Infosys BPO Poland, konsekwentnie budujący pozytywne relacje z otoczeniem, jest postrzegany jako jeden z czołowych i najbardziej wiarygodnych pracodawców w regionie łódzkim.

PROWADZĄCY:
Agnieszka Jackowska Dyrektor Zarządzajacy Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
Wirginia Gostomczyk - Urbańska Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o.

Na spotkanie licznie przybyli managerowie, dyrektorzy personalni, właściciele firm oraz pracownicy działów personalnych. Poniżej fotorelacja ze spotkania.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

IDES i Nordea na kolejnym spotkaniu
Klubu HR

Czwarte spotkanie Klubu HR odbyło się 28.02.2011 r. tradycyjnie w siedzibie Aliance Française na terenie Manufaktury. Spotkanie rozpoczęliśmy tematem: Program Rozwojowy – Przywództwo w Nordea.
Projekt został opracowany w przekonaniu, iż wybitni liderzy inspirują i porywają ludzi do działania. Stawanie się liderem wielkiego formatu to proces długotrwały i ciągły. Sprzyja temu lepsze poznanie siebie, rozwijanie swoich talentów i pomoc innym. Budowanie środowiska uczącego się oraz silnej konkurencyjnej organizacji opartej na zdrowych, pozytywnych emocjach poprzez wdrażanie w życie nabytej wiedzy pozwoli osiągnąć założone cele. Wielka organizacja nie tylko musi przyjąć do wiadomości fakt, że każdy pracownik jest inny, ale także musi czerpać z tego faktu korzyści. Dzisiejsza rzeczywistość zawodowa, społeczna i ekonomiczna coraz częściej wymaga od nas skutecznego zarządzania SAMYM SOBĄ.

Jesteśmy zobowiązani znać swoje mocne strony, nauczyć się dbać o swój rozwój, stale się uczyć i dokształcać. Powinniśmy być pełni energii, sprawni i pełni zaangażowania. Świadomi swoich emocji, tworzyć doskonałą atmosferę do pracy i rozwoju dla siebie i organizacji. Inspirować i motywować. Jak to robić skutecznie, aby być konkurencyjnym na rynku pracy, a jednocześnie być w zgodzie ze sobą i swoim systemem wartości – dowiedzieli się uczestnicy spotkania.

PROWADZĄCY:
Katarzyna Mikołajczyk Director of Department Nordea Bank Polska S.A.
Wirginia Gostomczyk - Urbańska Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o.

Na spotkanie licznie przybyli managerowie, dyrektorzy personalni, właściciele firm oraz pracownicy działów personalnych. Poniżej fotorelacja ze spotkania.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

13 stycznia 2011 roku Klub HR rozpoczęlimy tematem:
"Akademia Wiedzy w Philips Lighting Poland S.A. - droga do zbudowania organizacji samouczącej się"

Każda firma w dzisiejszych czasach podlega nieustannym procesom zmiany, a restrukturyzacja stała się powszechną codziennością. Z tego powodu ważna staje się umiejętność adaptacji i akceptowanie nowych elementów nieustannie pojawiających się w naszym otoczeniu tak, aby sam proces zmiany móc przeprowadzić szybko i przy jak najmniejszym poziomie stresu. Stres możemy minimalizować np. budując naszą konkurencyjność na rynku pracy. Rozwój ludzi jest centralnym punktem strategii Philips „Grow with Philips – Rozwój z Philipsem”. Koncentrując się na potrzebach pracowników, Philips stworzył rozwiązania, które pozwalają pracownikom rozwijać się zgodnie z potrzebami własnymi i biznesowymi. Jednym z narzędzi, które z jednej strony ma zarówno wpierać rozwój biznesu, jak i samych pracowników jest Akademia Wiedzy. Bazując na wyszkolonych trenerach wewnętrznych Philips planuje od 2011 roku realizować szkolenia pracowników dwutorowo, za pomocą szkoleń zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Główne cele projektu "Akademia Wiedzy" to:

 1. Wykorzystanie wierdzy i umiejętnoci pracowników PHILIPS do rozwoju kompetencji innych pracowników wewnątrz firmy, zgodnie z potrzebami biznesowymi i planami rozwoju pracowników.
 2. Celem dodatkowym jest rozwój trenerskich kompetencji naszych pracowników i certyfikacja tych kompetencji, a tym samym wzmacnianie ich konkurencyjnoci na rynku pracy.
Głównymi elementami projektu "Akademia Wiedzy" są:
 1. Wybór trenerów wewnętrznych;
 2. Harmonogram szkoleń wewnętrznych;
 3. Zasady prowadzenia szkoleń i uczestnictwa

W czasach nieustannych zmian, dobre dopasowanie szkoleń do potrzeb biznesowych, skupianie się na sprawach ważnych dla konkretnej organizacji i zatrudnionych w niej pracowników, pozwala zaoszczędzić czas. Dobrze zaplanowane i zrealizowane szkolenia wewnętrzne dają dostęp do wiedzy pracownikom, którzy prawdopodobnie w szkoleniach zewnętrznych by nie uczestniczyli, a samym trenerom dodatkową motywację i wzrost wartości na rynku pracy (Employability).

PROWADZĄCY:
Ewa Latkowska Dyrektor Personalny Philips Lighting Poland S.A.
Elżbieta Kutyba Oficer Personalny Philips Lighting Poland S.A.
Wirginia Gostomczyk - Urbańska Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o.


(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu HR

Drugie spotkanie Klubu HR odbyło się 24.11.2010 r. (środa) o godz. 16.00.
Tematyka poruszana podczas spotkań wynikała z aktualnych trendów z zakresu HR, zarówno globalnych jak i lokalnych.
Listopadowe spotkanie dotyczyło tematu: „Mobilizacja Postaw Pracowniczych w Dalkia Łódź S.A.”

Program „mobilizacyjny” realizowany w Dalkia Łódź dedykowany jest do ogółu pracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Celem programu jest budowanie samoświadomości osób wykonujących pracę. Służy to zrozumieniu mechanizmów rządzących relacjami w grupie, otwartością na zmiany zachodzące w środowisku pracy i lepszemu wykonywaniu obowiązków. Przyczynia się do wyzwalania zaangażowania pracowników i rozwijania ich kreatywności począwszy od pracowników zajmujących najniższe stanowiska. Program jest jednym z szeregu przedsięwzięć mających na celu wdrożenie nowoczesnej kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta. Jego efektem jest ciągłe doskonalenie procesów i podnoszenie kompetencji pracowników.

PROWADZĄCY:
Dariusz Zawisza - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich - Dalkia Łódź S.A.
Aleksandra Królak – Project Manager IDES Consultants Polska Sp z o.o.

Na każde spotkanie Klubu HR zapraszamy managerów, dyrektorów personalnych, właścicieli firm, pracowników działów personalnych którzy chcą poznać metody motywowania pracowników w zróżnicowanej strukturze organizacyjnej.
Poprzez merytoryczną dyskusję mogli się Państwo dowiedzieć:

 • Jak mobilizować pracowników od najniższego do najwyższego szczebla;
 • Jak prawidłowo dobierać działania mobilizacyjne w zależności od zajmowanego stanowiska;
 • Jak przeprowadzić efektywną kampanię informacyjną;
 • Jak radzić sobie z oporem i brakiem akceptacji wśród pracowników.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, wymaga uprzedniego zapisu.
Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie jedna osoba z firmy).

INFORMACJI NA TEMAT KOLEJNYCH SPOTKAŃ KLUBU HR UDZIELI
Anna Błażałek, anna.blazalek@ides.com.pl, 607 677 204
MIEJSCE: Alliance Française, ul. Drewnowska 58A
GODZINY: 16.00 – 18.00
ILOŚĆ MIEJSC: 20
(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

Inauguracja Klubu HR

Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie, zawsze w ostatnią środę miesiąca. Tematyka poruszana podczas spotkań wynika z aktualnych trendów z zakresu HR, zarówno globalnych jak i lokalnych.

Pierwsze spotkanie rozpoczynamy tematem:

"Zasoby ludzkie w kontekście zmiany, czyli jak osiągnąć porozumienie"

Zmiany to stały element rzeczywistośći, ale zmiany w organizacji takie jak fuzje czy restrukturyzacje zazwyczaj wywołują niepokój zarówno pracowników, jak i pracodawców. Pracownicy obawiają się o przyszłość swojego miejsca pracy i relacje interpersonalne. Pracodawcy przeprowadzając zmiany chcą zachować dobry wizerunek oraz ograniczyć straty społeczne w zespołach. Proces jest długi i żmudny, ale dobrze przeprowadzony może stać się sukcesem. Na przykładzie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE zaprezentujemy skuteczny sposób prowadzenia dialogu z pracownikami.

PROWADZĄCY:
Wiesław Sztela - Dyrektor Departamentu HR - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Magdalena Kula - Dyrektor Departamentu Komunikacji i Dialogu Społecznego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Wirginia Gostomczyk - Urbańska -
Prezes Zarządu - IDES Consultants Polska

(Kliknij na obrazek aby powiększyć)


Klub HR

Miejsce spotkań ekspertów HR

 

7 lipca 2010 podpisane zostało porozumienie zawarte pomiędzy Alliance Française a IDES Consultants Polska, które przyczyni się do powstania pierwszego w regionie łódzkim Klubu HR, będącego miejscem spotkań, dyskusji oraz wymiany oświadczeń praktyków HR. Spotkania Klubu będą odbywać się cyklicznie - raz w miesiącu. Będą one prowadzone w formie dyskusji, a ich tematyka będzie wynikać z aktualnych globalnych i lokalnych trendów z zakresu HR. Celem spotkań klubu jest stworzenie miejsca, w którym praktycy HR będą mieli możliwość dzielić się swoimi doświadczeniami.

Spotykamy się zawsze w ostatnią środę miesiąca w siedzibie Alliance Française

ul. Drewnowska 58 A Łódź
Manufaktura


Koordynator merytoryczny:
Kontakt:

Katarzyna Piątkowska
42 630 04 33
607 677 045
katarzyna.piatkowska@ides.org.pl


                  

Copyright© 2010 IDES Consultants Polska