Organizatorzy:

IDES
Alliance Francaise
Patronat honorowy:
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

Urząd Miasta Łodzi
Patronat:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Klub500 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Lodz Center of Opportunities

Patronat Medialny:

Puls Biznesu HRtrendy

Definicja i cele Klubu HR

Klub HR cyklicznie organizowany przez IDES Consultants Polska i Alliance Française to miejsce spotkań ekspertów HR, przedstawicieli firm, władz samorządowych, instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń pracodawców regionu łódzkiego będące platformą rozwoju wiedzy i wymiany poglądów z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Klubowi patronują: Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Klub 500, Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa zaś jego celem jest utrzymywanie wysokiego poziomu świadomości problematyki HR i podnoszenie stanu wiedzy wszystkich interesariuszy mających wpływ na politykę personalną w regionie.

Copyright© 2010 IDES Consultants Polska